Mediq Medeco

Alexander Flemingstraat 2
3261 MA Oud-Beijerland

+31 (0) 186 63 44 00

www.mediqmedeco.nl

Opinie -
Zorg op de juiste plek, voor de juiste prijs. Hoe doen we dat sneller?

35% van alle zorgkosten wordt gemaakt in ziekenhuizen. Door zorg gedeeltelijk te verplaatsen naar de thuissituatie van de patiënt kunnen ziekenhuizen grote besparingen behalen, terwijl patiënten in een vertrouwde omgeving kunnen herstellen. Volgens Ronald Hoozemans, directeur van Mediq Medeco, is een nieuw zorgmodel nodig om deze zogeheten ziekenhuisverplaatste zorg van de grond te krijgen. Mediq Medeco kan daar een belangrijke ondersteunende rol in spelen.

Ziekenhuisverplaatste zorg is het verplaatsen van verpleegkundige zorg (na een ziekenhuisopname) naar de thuissituatie van de patiënt. Voorbeelden zijn thuisdialyse, oncologische thuisbehandeling en zwangerschapsmonitoring. In een recente studie van Gupta Strategists wordt gesteld dat 46% (!) van de zorg naar huis verplaatst zou kunnen worden. De vraag voor mij is niet of maar hoe we dat bereiken.

Zorg aan huis is niet voor iedereen beter

Dat iemand met een cardiovasculaire aandoening met een acuut karakter in het ziekenhuis behandeld wil worden is heel begrijpelijk. Voor een diabetes 2-patiënt of patiënt met een andere niet acute, wellicht chronische aandoening, is een ziekenhuisbezoek niet per se nodig en kan zorg aan huis een gelijkwaardig alternatief bieden. Er zijn genoeg technische mogelijkheden zoals real-time analyses en thuismonitoring om zorg op afstand goed uit te voeren. Dat neemt niet weg dat sommige patiënten het ziekenhuis zullen verkiezen boven zorg aan huis. Denk aan oudere patiënten voor wie de technologie een drempel kan zijn of aan kwetsbare, angstige patiënten die gebaat zijn bij een bezoek aan de arts of verpleegkundige. Zorg aan huis is niet voor iedereen beter, daar moeten we rekening mee houden.

Nu nog niet goedkoper, straks wel

Een ander punt zijn de kosten. Is ziekenhuisverplaatste nu werkelijk goedkoper? Op dit moment nog niet, stel ik vast.  De zorgkosten stijgen nog steeds en dat zal de komende jaren nog wel even zo blijven. Er zijn meer ouderen en de levensverwachting is hoger (dubbele vergrijzing). De toenemende welvaart en technologische vernieuwing zullen de kosten eveneens opstuwen. Dit laatste is enigszins vergelijkbaar met elektrisch rijden. E-auto’s hebben nog een beperkte actieradius en de aanschafwaarde is relatief hoog. Op termijn wordt het wel goedkoper om e-auto te rijden en datzelfde geldt – naar verwachting – voor zorgtechnologie.   

Nieuw zorgmodel nodig

Ziekenhuisverplaatste zorg heeft toekomst maar er zijn dus nog wel wat hordes te nemen. Denk bijvoorbeeld ook aan de artsen, zijn zij er klaar voor? Ik kan me hun aarzeling goed voorstellen. Zij moeten immers volledig kunnen vertrouwen op de technologie aangezien zij eindverantwoordelijk blijven. Vaststaat ook dat de technologie nog verder ontwikkeld dient te worden en de kostprijs omlaag moet. Daar komt bij dat besparingen niet altijd op de plek vallen waar ze worden gerealiseerd. Door de huidige manier van financiering van zorg zien we dat nog niet in alle gevallen verandering wordt omarmd. Sterker nog, er is soms een soort behoudzucht en eilandjesdenken. Het afbreken van schotten en het verschuiven van de zorg van ziekenhuizen naar huisartsen, de eerstelijn en patiënten zelf leveren een besparing. Er is lef van artsen, patiënten, verzekeraars en industrie zijn nodig om een nieuw zorgmodel in te vullen. Toegegeven, we maken wel stappen maar het lijkt niet zo snel te gaan.

Zelfde producten, andere plek

Mediq Medeco is één van de stakeholders in dit dossier en speelt hierin een actieve rol. Dankzij ons fijnmazige logistiek kunnen we verbruiksartikelen en medisch hulpmiddelen bij gebruikers thuis bezorgen. We zijn dus in staat om professionals te ontzorgen in het beschikbaar en toegankelijk krijgen van juiste materialen bij hun patiënten, al of niet in de thuissituatie. In principe gaat het om dezelfde producten alleen op een andere plek. Wij blijven bij Mediq Medeco een institutioneel bedrijf en daarmee verwacht ik dat bestellingen via ziekenhuizen blijven lopen. Maar goed, dat kan net zo goed veranderen als het budget meeverhuist. Graag wissel ik eens met u van gedachten over deze ontwikkeling en onze rol. Ik hoor u graag.

Ronald Hoozemans, algemeen directeur Mediq Medeco

Op de hoogte blijven?

Please copy the string jefLDR to the field below:

This is a standard paragraph that is a first impression of a text module. Depending on your rights you can change this module, move and delete.