Mediq Medeco

Alexander Flemingstraat 2
3261 MA Oud-Beijerland

+31 (0) 186 63 44 00

www.mediqmedeco.nl

Opinie -
'We halen de emotie van een productomzetting af'

PROcure, ofwel het rationaliseren en bundelen van het disposablepakket, wordt omarmd door ziekenhuizen. Maar artsen en verpleegkundigen zitten er vaak niet op te wachten. ‘Wat doet Mediq Medeco daaraan?’, vragen inkopers en besturen van ziekenhuizen zich af. Rayonmanager Martijn van Dolen van Mediq Medeco geeft antwoord.

Tot 10% besparen op je disposables zoals met PROcure mogelijk is, is interessant maar ook uitdagend. Het betekent dat alle disposables gefaseerd per pakket worden omgezet naar disposables van Mediq Medeco. Met name bij ‘gevoelige’ producten zoals onderzoeks- en OK-handschoenen kan dit leiden tot weerstand van het medisch personeel. ‘We moeten besparen dus zal het nieuwe product goedkoper en dus van mindere kwaliteit zijn’, redeneert men vaak. En: ‘De besparing is van bovenaf opgelegd dus we hebben er niets meer over te zeggen’, klinkt het. Zulke opvattingen zijn voor bestuur en inkoop uitdagend, maar zijn heel goed bij te stellen en zelfs om te buigen.

Emotie

De kunst is om de emotie van een omzetting af te halen. We nemen vooroordelen weg door uit te leggen hoe het écht zit. Zo leggen we uit dat PROcure inderdaad een besparing op moet leveren onderaan de streep, maar dat de besparing op productniveau niet altijd heilig is. Uitgangspunt bij een omzetting is dat het nieuwe product minimaal functioneel gelijkwaardig moet zijn aan het bestaande product. Is dat zo en voldoet de kwaliteit, dan wordt het omgezet naar een product van Mediq Medeco. Is het niet gelijkwaardig, dan kijken we naar een alternatief.

Werkgroepen

Gebruikers hebben in tegenstelling tot wat ze soms denken wel degelijk inspraak. De omzettingen komen tot stand in werkgroepen waarin onder meer vertegenwoordigers van de werkvloer zitten zoals een afdelingshoofd of vakoudste. Deze inspraak is gewaarborgd gedurende het hele traject. Dankzij de werkgroepen worden zorgen in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en kan hierop actie worden ondernomen. In sommige gevallen, meestal bij gevoelige producten, kan een werkgroep ook nog besluiten om het nieuwe product te testen op de afdeling. Bij OK-handschoenen, jassen en mutsen bijvoorbeeld wordt zo’n test bijna altijd gedaan.

Tijd nemen

Betrokkenheid creëren en goed communiceren, dat is kort samengevat hoe we de neuzen dezelfde kant op krijgen. Essentieel is ook dat inkoop en/of bestuur het draagvlak al hebben gecreëerd, dat vergroot de kans van slagen. Daarnaast nemen we de tijd voor een PROcure-traject. We denken het hele proces vooraf goed uit, zetten het op papier en bespreken het totdat we het eens zijn. Om een goede start te maken en wederzijds vertrouwen te krijgen, beginnen we altijd met de relatief makkelijke producten zoals cateringproducten.

Onze aanpak werkt in de praktijk: al bij twaalf ziekenhuizen onder wie Haga Ziekenhuizen, Sint Maartenskliniek en Ziekenhuis Amstelland hebben we PROcure succesvol geïmplementeerd of zijn we aan het implementeren. Het zijn ingrijpende trajecten; we zetten in een keer 80% van het disposablepakket om. Daarom denken we na over mogelijkheden om klein te beginnen en stap voor stap het aantal leveranciers te verminderen. Daar hoort u binnenkort meer over.

Martijn van Dolen, rayonmanager Mediq Medeco

Op de hoogte blijven?

Please copy the string SI0RkQ to the field below:

This is a standard paragraph that is a first impression of a text module. Depending on your rights you can change this module, move and delete.