Mediq Medeco

Alexander Flemingstraat 2
3261 MA Oud-Beijerland

+31 (0) 186 63 44 00

www.mediqmedeco.nl

Opinie -
Laat de toekomst maar komen, wij zijn er klaar voor!

Ronald Hoozemans, algemeen directeur van Mediq Medeco, bespreekt trends en ontwikkelingen in de zorg. Wat staat ons de komende tijd te wachten en wat mag u van Mediq Medeco verwachten?

In dit digitale tijdperk is het logisch om te voorspellen welke digitale innovaties ons leven gaan ‘disrupten’. Gezien de hype rondom de bitcoin en andere cryptovaluta kunnen we natuurlijk niet om blockchain heen, de technologie die de handel en betaling met bitcoins faciliteert, zonder tussenkomst van een bank. Met blockchain wordt informatie op een veilige manier opgeslagen in een netwerk van computers die vrijwel onmogelijk zijn te manipuleren, omdat het netwerk vele kopieën van de data bevat en zichzelf corrigeert.

Veilige patiëntinformatie door blockchain

Blockchain heeft ook een enorme potentie voor de zorg: de technologie kan helpen om bestaande zorgprocessen veiliger en efficiënter te maken. Uitwisselen van patiëntgegevens, nu vaak problematisch vanwege privacy en de diversiteit van systemen, kan door de technologie veiliger en beter. Artsen kunnen betere diagnoses stellen als zij beschikken over meer betrouwbare en volledige informatie. En het betalingsverkeer tussen verzekeraars en zorgleveranciers kan veiliger en goedkoper. Er wordt in de zorg volop geëxperimenteerd met zulke toepassingen. In klinische trials worden blockchains al gebruikt om de betrouwbaarheid van de verzamelde data en onderzoeksmaterialen te verbeteren. Dankzij deze experimenten leren we de mogelijkheden en beperkingen van blockchain kennen. We volgen ze bij Mediq Medeco met gezonde belangstelling.

GDPR wordt van kracht

Opvallend aan de voorspellingen is dat we de impact op korte termijn vaak overschatten en de invloed op lange termijn onderschatten. Ondanks de hype rondom blockchain verwacht ik dit jaar geen schokkende veranderingen, maar de komende tien jaar gaat het ongetwijfeld grote impact hebben op de zorg. Iets wat op korte termijn wel grote invloed krijgt op ons werkveld is GDPR. Hoe zegt u? De General Data Protection Regulation. Deze Europese richtlijn, die per 25 mei de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt, verplicht organisaties om veel zorgvuldiger om te gaan met het verzamelen en beheren van privacygevoelige informatie. GDPR vereist bijvoorbeeld dat organisaties explicieter toestemming vragen voor het verkrijgen van persoonsinformatie zoals NAW-gegevens en e-mailadressen. Wie dat niet goed regelt, riskeert torenhoge boetes.

Privacy proof

Vanzelfsprekend bereiden wij ons terdege voor op GDPR. In de loop van dit jaar ronden we twee certificeringstrajecten af: de een betreft het naleven van de norm voor informatiebeveiliging (NEN 7513), met de andere voldoen we aan de eisen op het gebied van beheer van persoonsgegevens (NEN 7510). Hoewel ik overtuigd ben van de goede bedoelingen van de GDPR, heb ik wel een bedenking: Want hoe serieus nemen wij als samenleving onze privacy eigenlijk nog, wetend dat we via social media dagelijks lief en leed met de hele wereld delen?

De komende maanden staan voor Mediq Medeco ook op andere gebieden in het teken van digitalisering. We hebben onze online bestel- en informatiesystemen Mijn MedBIS en Pluspunt geüpdatet en nemen ons hypermoderne fulfilmentcenter in Bleiswijk in gebruik. Alles bij elkaar zetten we goede stappen en versterken we onze positie als ontzorgende totaalleverancier. Daarmee laten we zien dat we ons, ook na 80 jaar, nog steeds opnieuw uitvinden. Met gezond zelfvertrouwen zeg ik dan ook: laat de toekomst maar komen!


Ronald Hoozemans, algemeen directeur Mediq Medeco

Op de hoogte blijven?

Please copy the string zLh35T to the field below:

This is a standard paragraph that is a first impression of a text module. Depending on your rights you can change this module, move and delete.