Mediq Medeco

Alexander Flemingstraat 2
3261 MA Oud-Beijerland

+31 (0) 186 63 44 00

www.mediqmedeco.nl

Nieuws
-

Reactie Ronald Hoozemans op FD-artikel 28 augustus

Afgelopen maandag 28 augustus schreef Het Financieele Dagblad over de miljarden die ziekenhuizen jaar na jaar uitgeven aan medische hulpmiddelen. Het artikel verscheen naar aanleiding van recent onderzoek door adviesbureau Gupta waaruit blijkt dat er jaarlijks besparingen van ‘tientallen miljoenen per ziekenhuis’ mogelijk zijn. ‘Het is hoog tijd dat ziekenhuizen hun inkoopproces kritisch onder de loep nemen’, zeggen de onderzoekers dan ook. Over hóe ze dat kunnen doen, is het artikel minder concreet. Toch valt daar genoeg over te zeggen.

De praktijk leert dat succesvol besparen dicht bij huis begint. Namelijk, bij achtereenvolgens het assortiment, de leveranciers en het gebruik. Het assortiment bevat in veel ziekenhuizen uiteenlopende artikelen met gelijke of vergelijkbare functies. Grote kans dat met minder (soorten) artikelen dezelfde zorg geboden kan worden. Voor de leveranciers geldt iets dergelijks: grote kans dat u met minder leveranciers over hetzelfde assortiment kunt beschikken, alleen dan met minder administratieve rompslomp, minder logistieke inspanningen en meer inkoopvoordeel. En wat het gebruik betreft, ten slotte: sommige hulpmiddelen blijken bij nader inzien en bij nader overleg onnodig te zijn. Wanneer dat eenmaal duidelijk is, kan daarop eenvoudig bespaard worden.

Keuzes durven maken

Voorwaarde voor het succesvol tegengaan van verspilling is een Raad van Bestuur die investeert in steeds verdere professionalisering van de inkoopfunctie, die structureel overleg tussen inkoop en de medisch specialisten faciliteert én die samen met andere zorgaanbieders zorgt voor voldoende schaalgrootte, en dus inkoopkracht. Dat zijn stuk voor stuk strategische keuzes die op het hoogste niveau gemaakt moeten worden. Alleen dan kan een efficiënte keten ontstaan, waarin de inkopers slimmer inkopen, voorraden precies de kwaliteit en kwantiteit hebben die nodig is, de medische collega’s nooit misgrijpen en gemaakte keuzes consequent worden doorgevoerd.

Optimaal assortiment

Mediq Medeco ontwikkelde - onder de naam PROcure - een aanpak die in overeenstemming is met deze principes. Met als vertrekpunt een zorgvuldige analyse van het assortiment, die leidt tot een ‘optimaal assortiment’. De invoering daarvan in de praktijk begeleiden wij waar nodig met trainingen en andere ondersteuning voor de gebruikers. Het doel is in alle gevallen hetzelfde: samen met de opdrachtgever de inkoop en de logistiek zo inrichten dat kostenbesparing, leveringsbetrouwbaarheid en zorgkwaliteit zijn gegarandeerd. En er bovendien meer tijd overblijft voor het leveren van goede zorg aan de patiënt.

 

Ronald Hoozemans, algemeen directeur Mediq Medeco

Op de hoogte blijven?

Please copy the string k2Wl3L to the field below:

This is a standard paragraph that is a first impression of a text module. Depending on your rights you can change this module, move and delete.