Mediq Medeco

Alexander Flemingstraat 2
3261 MA Oud-Beijerland

+31 (0) 186 63 44 00

www.mediqmedeco.nl

Persoonlijk verhaal -
Wim Brunninkhuis, HuisartsenHospitaal
‘We moeten patiënten weigeren’

Een patiënt van huisarts Wim Brunninkhuis uit Drachten moest vanwege een fikse heupcontusie in het ziekenhuis opgenomen worden, omdat er geen mantelzorg beschikbaar was. Dat moest toch anders kunnen, vond hij. Zo kwam hij op het idee van het ‘HuisartsenHospitaal’. Een plek waar mensen dicht bij huis revalideren onder supervisie van een huisarts. Zo houden ze geen duur ziekenhuisbed bezet. Zijn idee leidde tot de oprichting van Sûnenz, het eerste anderhalvelijnscentrum in deze vorm in Nederland.

Sûnenz is een centrum in Drachten waarin vier zorgdisciplines zijn gebundeld: het HuisartsenHospitaal, aangevuld met (paramedische) voorzieningen, het meekijkconsult, kleine chirurgische verrichtingen en ouderenzorg. Het HuisartsenHospitaal in Sûnenz telt zeven bedden. Brunninkhuis: “Dat zouden er dertig kunnen zijn als je afgaat op de behoefte. We moeten patiënten weigeren. Steeds meer huisartsen binnen én buiten de regio verwijzen hun patiënten naar ons.”

Meekijkconsult

In de Regiopoli van Sûnenz is de kanteling van de tweedelijn naar eerstelijn heel expliciet terug te zien. Huisartsen krijgen extra ondersteuning van orthopeden, dermatologen en cardiologen. Zij houden op aanvraag van de huisarts al spreekuur. En de gynaecologen en oogartsen staan op het punt zich bij deze zogeheten meekijkconsults aan te sluiten. “We hebben onder 90 mensen een enquête gehouden en daarin worden Regiopoli en HuisartsenHospitaal met een 8,6 beoordeeld”, zegt Brunninkhuis. “Men waardeert de laagdrempeligheid en tijd en aandacht die er is voor patiënten én het feit dat het eigen risico niet wordt aangesproken in de anderhalve lijn.”

Wim Brunninkhuis en Edwin Frenay van 't Veen

Vrije geesten

Sûnenz is mogelijk gemaakt door De Friesland, dat in een tender huisartsen en zorgorganisaties uitdaagde de tweedelijnszorg te ‘ontlasten’. De zorgverzekeraar honoreerde het voorstel van Brunninkhuis en ZuidOostZorg, een zorginstelling in het zuidoosten van Fryslân en in Dokkum. “Je hebt vrije geesten en doorzetters nodig als Wim Brunninkhuis om iets in beweging te krijgen”, lacht Edwin Frenay van ’t Veen, Manager Zorg en Gezondheid bij De Friesland. “Ik ben er trots op dat de overige verzekeraars Sûnenz gecontracteerd hebben op basis van onze afspraken.”

Proeftuinstatus

De Friesland Zorgverzekeraar is vastbesloten de proeftuinstatus die de provincie van VWS gekregen heeft waar te maken. Frenay van ’t Veen: “Wij hebben de ambitie om zes anderhalvelijnsvoorzieningen in Friesland te openen.” De eerste zaadjes ontkiemen al, vooral in de vorm van meekijkpoli’s die in steden als Leeuwarden, Harlingen en Heerenveen het zorglandschap verrijken. De Friesland volgt het aandachtig. “Eén ding dat we geleerd hebben is dat je niet te veel moet duwen op het eindresultaat. Laat het maar organisch groeien en verbind op inhoud.”

Huisartsenpoli goedkoper

Dat betekent niet dat De Friesland het proces helemaal niet stimuleert. Het stelt klip en klaar dat geleidelijk een steeds groter deel van het zorgbudget naar de eerste en anderhalve lijn wordt verplaatst, tot 10 procent in 2020. Kortom, het is zaak dit terrein serieus te gaan ontginnen. Frenay van ’t Veen: “Uiteindelijk geloven we dat hierdoor de kwaliteit van de zorg geborgd wordt en de kosten gedempt. Nu hebben we nog te maken met transitiekosten, maar we verwachten dat de stijgende lijn van de zorgkosten in 2020 afgevlakt wordt.” Voor Wim Brunninkhuis is het een simpel rekensommetje: “Opname in het HuisartsenHospitaal is gemiddeld 1.300 euro per patiënt goedkoper dan opname in het ziekenhuis.”

 

‘Opname in het HuisartsenHospitaal is gemiddeld 1.300 euro per patiënt goedkoper dan opname in het ziekenhuis’

Rol toeleveranciers

In de wereld van De Friesland gaat het traditionele zorglandschap op de schop. Welke rol hebben toeleveranciers zoals Mediq Medeco daarin? Edwin Frenay van ’t Veen hoeft daarover niet lang na te
denken. “Wij kunnen ook hun kennis goed gebruiken. De Friesland zet in op zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen van onze verzekerden. Aanbieders kunnen daarop inspelen met hun producten en diensten. Dat vereist onder meer een fijnmazig distributiesysteem. Mediq Medeco heeft dat in huis.”

Het begin is er, anderhalvelijnszorg is geen woord op papier meer. Waar het eindigt, weet Wim Brunninkhuis niet. “Zodra belanghebbenden gewend raken aan deze manier van werken en denken, zijn de mogelijkheden oneindig. Huisartsen en andere partijen in de eerste lijn kunnen meer dan specialisten veronderstellen. Ik zou het niet gek vinden als op termijn minder ziekenhuizen in Nederland nodig zullen zijn.”

Op de hoogte blijven?

Please copy the string 6gnPQN to the field below:

This is a standard paragraph that is a first impression of a text module. Depending on your rights you can change this module, move and delete.