Mediq Medeco

Alexander Flemingstraat 2
3261 MA Oud-Beijerland

+31 (0) 186 63 44 00

www.mediqmedeco.nl

Interview -
“We moeten geen uitgiftepunt worden van prefab spalken en braces”

Er is een groot tekort aan gipsverbandmeesters in ziekenhuizen. Hoe zorgen zij desondanks voor goede en betaalbare orthopedische zorg? Is dat een kwestie van snel meer opleiden of schuilt een oplossing in prefab of 3D-gips? In twee artikelen proberen we antwoord te krijgen op deze vragen. In deel 1 kwam opleider Antoinette Brandenburg aan het woord. In dit vervolgartikel laat Jos Engelen, ervaren gipsverbandmeester in het Laurentius Ziekenhuis Roermond, zijn licht over de kwestie schijnen.

We treffen Jos Engelen in ‘zijn’ gipskamer. Het is deze vrijdagmiddag rustig en dat is de laatste tijd zeldzaam, vertelt hij: “We behandelen dagelijks met twee gipsverbandmeesters en een doktersassistente vaak zo’n 40 tot 50 patiënten. We doen alle trauma’s, grotendeels op aanvraag van de orthopedisch chirurgen behalve de handen en vingers die worden aangevraagd door onze algemeen chirurgen.” Het gipskamerteam, dat bestaat uit drie vaste gipsverbandmeesters, een doktersassistente en één freelancer, kan het werk net aan. Tijd om een nieuwe gipsverbandmeester op te leiden is er wel maar het ziekenhuis heeft dit voorlopig nog even uitgesteld. “De productie is de voorbije jaren toegenomen en tegelijk zijn er collega’s minder gaan werken. We hebben onze handen vol. Het zou mooi zijn als we toch iemand op kunnen leiden want over een paar jaar ga ik met pensioen.”

Gipsverbandmeester Jos Engelen

Opleiden noodzaak

Hoewel er nog steeds een tekort is aan gipsverbandmeesters, stelt Engelen tot zijn geruststelling vast dat steeds meer verpleegkundigen en fysiotherapeuten zich aanmelden voor de opleiding tot gipsverbandmeester. De nieuwbakken gipsverbandmeesters zullen de tekorten van lieverlee weer aanvullen maar voorlopig zal de schaarste nog aanhouden, schat hij in. Innovaties zoals 3D-gips en prefab braces kunnen gipskamers misschien helpen de zorg op peil te houden in tijden van schaarste. “Het resultaat van deze innovaties is deels afhankelijk van de kwaliteit van de gipsverbandmeester. En die wordt weer bepaald door opleiding en ervaring.”

“Het resultaat van 3D-gips of prefab braces is mede afhankelijk van de kwaliteit van de gipsverbandmeester. En die wordt weer bepaald door opleiding en ervaring”

Opmars prefab braces

Steeds meer gipskamers en SEH’s maken gebruik van kant-en-klare braces. “Uit financieel oogpunt begrijp ik dat wel. Er is een groot aanbod aan relatief goedkope prefab spalken. Je hebt ze al voor vijf euro per stuk, daar kan ik geen gips voor aanleggen. Een rolletje kost al een paar euro en daar komt mijn arbeid dan nog bij.” De effectiviteit staat volgens hem ook niet ter discussie. “Uit studies blijkt dat patiënten bij bepaalde aandoeningen met een brace net zo snel herstellen als met gips.” Zijn voornaamste bezwaar zit hem in de gestandaardiseerde pasvorm van de spalken en braces. “Ze zijn gemaakt voor de ideale patiënt maar je ziet zelden een patiënt die er zo perfect uitziet als in de brochure. Juist bij trauma's kan zelfs het miniemste verschil in pasvorm oncomfortabel en ongewenst zijn. Daarom is een individueel gemaakt gips zo belangrijk. Ik zeg altijd: je moet gips aan je patiënt aanpassen, niet de patiënt aan het gips.”

Marcel de Vries, sales-specialist Immobilisatie bij Mediq Medeco en Jos Engelen

“Je moet gips aan je patiënt aanpassen, niet de patiënt aan het gips”

Gezond verstand gebruiken

In Roermond bepalen de gipsverbandmeesters in grofweg de helft van de gevallen hoe een patiënt wordt behandeld. In de andere gevallen zijn de orthopedisch chirurgen leidend. Engelen adviseert gipsverbandmeesters kritisch en objectief te zijn over het voorschrijven door artsen van prefab braces. “Het kan best zijn dat studies uitwijzen dat bij een knie- of heupoperatie een prefab brace het beste resultaat geeft, maar als patiënten klagen over het comfort dan moet je anders durven kiezen. Bijvoorbeeld bij iemand met puntzakbenen, boven dik en onder smal, weet je wel dat een standaard brace niet passend te maken is. Gebruik je gezonde verstand, laat die studies dan even voor wat ze zijn en ga het gesprek met je arts aan.”

Uitholling van de zorg

De toename van prefab in de gipskamers baart Engelen zorgen omdat het op den duur de kwaliteit van de gipsverbandtechniek uitholt, meent hij. “Wanneer je steeds meer braces aanlegt verlies je de vaardigheid van het gipsen. Dan kun je in een vicieuze cirkel komen: omdat de kwaliteit van het maatwerk gips afneemt, besluit je op een zeker moment dat het beter is om een brace aan te leggen. Maar zoals gezegd, wat iedereen past, past niemand. We moeten voorkomen dat gipskamers langzaam verworden tot uitgiftepunt van spalken en braces. Niet vanwege het voortbestaan van ons vak maar in het belang van de patiënt.”

Een goede opleiding is en blijft volgens Engelen de sleutel tot het behoud van goede, betaalbare orthopedische/traumatologische zorg. “Het is een vak, een gilde. We noemen onszelf niet voor niets gipsverbandmééster.”

Op de hoogte blijven?

Please copy the string 5Pbtqo to the field below:

This is a standard paragraph that is a first impression of a text module. Depending on your rights you can change this module, move and delete.