Mediq Medeco

Alexander Flemingstraat 2
3261 MA Oud-Beijerland

+31 (0) 186 63 44 00

www.mediqmedeco.nl

Interview -
Met spoed gezocht: gipsverbandmeester

Er is een groot tekort aan gipsverbandmeesters in ziekenhuizen. Hoe zorgen zij desondanks voor betaalbare en goede orthopedische zorg? Is dat een kwestie van snel meer opleiden, schuilt een oplossing in prefab gips of in 3D-geprint gips? In twee artikelen proberen we antwoord te krijgen op deze vragen. In deel 1 komt Antoinette Brandenburg aan het woord. Zij is opleider bij de Unit Intensieve Acute Zorg aan de Erasmus MC Academie, een groot opleidingsinstituut voor verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen. Ze gaat in gesprek met Marcel de Vries, Sales-specialist Immobilisatie bij Mediq Medeco. 

Het Capaciteitsorgaan waarschuwde anderhalf jaar geleden voor een dreigend tekort aan medisch ondersteunend personeel. Het bureau, dat in opdracht van het ministerie van VWS ramingen maakt van de benodigde medewerkers in de zorg, becijferde dat de instroom van studenten naar opleidingen voor o.a. anesthesiemedewerkers, OK-assistenten, radiolaboranten, infectiepreventie-medewerkers en gipsverbandmeesters zou moeten groeien van 400 naar ruim 1000 per jaar, een stijging van 158 procent. In een reactie hierop riep de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) ziekenhuizen op om snel werk te maken van het opleiden van nieuwe mensen.

Antoinette Brandenburg en Marcel de Vries

Meer studenten

Aan die oproep lijkt gehoor te zijn gegeven, in elk geval voor wat betreft de gipsverbandmeesters. Bij de Erasmus MC Academie meldden zich de afgelopen jaren veel meer verpleegkundigen en fysiotherapeuten aan voor een vervolgopleiding tot gipsverbandmeester. “Dit jaar zijn dat er 66 “aldus opleider Antoinette Brandenburg.“ Op het dieptepunt, een aantal jaar geleden, waren dat er nog maar acht.” Ook Marcel de Vries van Mediq Medeco signaleert een toename van leerling-gipsverbandmeesters. “Ziekenhuizen creëren meer opleidingsplaatsen.” Maar dat neemt volgens hem niet weg dat er op dit moment vele vacatures openstaan. “En dat worden er de komende jaren meer als een aantal gipsverbandmeesters met pensioen gaan”, voorspelt hij.

Entrusted Professional Activities

Voorlopig blijft het voor ziekenhuizen dus nog een uitdaging om de gipskamer bemenst te houden. Een verandering van het opleidingsbestel voor verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen biedt mogelijk soelaas, denkt Antoinette Brandenburg. “Alle functiegerichte zorgopleidingen worden binnen nu en twee jaar omgezet in zogeheten EPA’s, Entrusted Professional Activities. EPA’s zijn kenmerkende professionele activiteiten die het dagelijks werk van een zorgprofessional vormen. Essentieel in dit concept is de gedachte dat een begeleider een student pas professionele activiteiten toevertrouwt om zelfstandig uit te voeren op het moment dat de student heeft laten zien daarin voldoende competent te zijn. Dankzij de EPA’s kunnen we sneller en gerichter opleiden, precies waar ziekenhuizen op dit moment behoefte aan hebben.”
Het is volgens Brandenburg op dit moment nog niet helemaal duidelijk wat de EPA’s voor de opleiding Gipsverbandmeester betekenen. “Maar het ligt voor de hand dat er contextspecifieke EPA’s met de praktijk ontwikkeld zullen worden, bijvoorbeeld gericht op het (im)mobiliseren van het steun- en bewegingsapparaat”.

Prefab applicaties

Ziekenhuizen zien in prefab ook een oplossing voor het tekort aan gipsverbandmeesters, signaleert Marcel de Vries van Mediq Medeco. Op steeds meer SEH’s, waar een groot tekort is aan verpleegkundigen, worden deze steeds meer toegepast als noodgips. De Vries: “SEH-verpleegkundigen hebben een tweedaagse gipsopleiding gehad en zijn dus minder geoefend. Prefab gips is dan een snelle en eenvoudige manier, zeker buiten kantooruren als er geen gipsverbandmeester aanwezig om te assisteren of de behandeling over te nemen. Het gevaar van het altijd toepassen van prefab gips is wel dat SEH-verpleegkundigen de vaardigheid van het maatwerkgipsen langzaam verliezen”, waarschuwt hij.

Kansen in eerstelijnszorg

Met de op handen zijnde invoering van EPA’s, het gemak van prefab gips en innovaties zoals 3D-geprint gips, rijst de vraag of er straks nog wel behoefte is aan ‘klassieke’ gipsverbandmeesters. Lost het tekort zich niet vanzelf op? Brandenburg waagt dat te betwijfelen. “De kracht van de EPA’s is dat er contextspecifiek wordt opgeleid en deze ook ingezet kunnen worden in het kader van deskundigheidsbevordering en een leven lang leren. De trend is wel dat er specifieke behandelingen uit gipskamers overgaan naar gespecialiseerde klinieken, zoals verrichtingen aan de wervelkolom en bijvoorbeeld tapen naar de eerstelijnszorg." Deze specialisaties betekenen niet het einde van het vak, denkt Brandenburg, maar zijn juist een mogelijkheid voor de beroepsgroep om zich meer te gaan profileren in bijvoorbeeld de eerstelijnszorg.

Hoe denken gipsverbandmeesters zelf over het tekort aan vakcollega’s en welke oplossingen zien zij? We vragen het in een volgend artikel aan Jos Engelen, gipsverbandmeester van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. U leest zijn verhaal hier binnenkort.

Op de hoogte blijven?

Please copy the string rbEkte to the field below:

This is a standard paragraph that is a first impression of a text module. Depending on your rights you can change this module, move and delete.