Mediq Medeco

Alexander Flemingstraat 2
3261 MA Oud-Beijerland

+31 (0) 186 63 44 00

www.mediqmedeco.nl

Interview -
‘Ons assortiment was enorm gegroeid’

90 onaangekondigde leveringen per week, beschadigde pakketten en hoge orderkosten. De logistiek van de medische en facilitaire disposables van Ziekenhuis Amstelland was verre van efficiënt. Het ziekenhuis gaf Mediq Medeco opdracht om het assortiment volgens de PROcure-aanpak te bundelen en rationaliseren. Vanaf 2019 profiteert Ziekenhuis Amstelland van optimale logistiek en inkoopvoordeel. Anja Hoeksma, manager Inkoop en Carroll Duinker van Mediq Medeco vertellen over de uitdagingen en oplossingen.

Ziekenhuis Amstelland is een klein streekziekenhuis dat hard moet werken om het hoofd boven water te houden. Kostenbesparing is noodzaak, ook voor Anja Hoeksma, sinds 2016 werkzaam als manager Inkoop bij het ziekenhuis. Ze constateerde dat op de inkoop en logistiek van medische en facilitaire disposables grote winst te behalen viel. Tot haar verwondering telde ze maar liefst 90 leveranciers van deze verbruiksartikelen. ‘Uitzonderlijk veel voor zo’n klein ziekenhuis’, reageert ze opnieuw verbaasd. ‘Het assortiment is door de jaren heen enorm gegroeid.’

Komen en gaan van bestelbusjes

De nadelen van zoveel leveranciers openbaren zich op meerdere manieren. Bij het magazijn is het de hele week van 9 tot 5 een komen en gaan van bestelbusjes die kleine pakketten afleveren. ‘Je weet nooit precies wanneer ze komen dus er moet altijd iemand aanwezig zijn voor goederenontvangst.’ De service van de bezorgers laat ook te wensen. ‘Ze verdienen hun geld door snel te leveren; hoe meer leveringen hoe meer geld maar dat gaat vaak ten koste van de zorgvuldigheid. Het gebeurt meer dan eens dat een pakketje in de bus blijft liggen of beschadigd is.” Tot Hoeksma’s frustratie kan het ziekenhuis hier maar moeilijk een vuist tegen maken. ‘We zijn een relatief kleine klant dus staan achteraan in de rij. En dan betalen we ook nog eens extra orderkosten.’

Anja Hoeksma, inkoopmanager van Ziekenhuis Amstelland

Assortimentsbundeling

‘Al met al logistiek knap onhandig’, vat Hoeksma samen. ‘Daarom willen we onze disposables afnemen van een of enkele leveranciers. Assortimentsbundeling is logistiek efficiënter en biedt ons inkoopvoordeel. Wij hebben geen assortimentscoördinatoren om dat zelf te organiseren, daarom hebben we een externe partij gezocht.’ In een onderhandse aanbesteding selecteerde Amstelland uit vijf leveranciers Mediq Medeco, dat met PROcure de inkoop en logistiek optimaliseert. ‘Ze hadden een goede prijs en hebben de logistiek op orde maar ze onderscheiden zich vooral met de rationalisatie van ons assortiment. Ze laten ons nadenken over de vraag of we nu werkelijk al die verschillende soorten spuiten, naalden en katheters nodig hebben, of dat we ook met minder afkunnen.’

15% besparing op inkoop

Met behulp van PROcure verwacht Amstelland vanaf 2019 15% te besparen op de inkoop van disposables. Mediq Medeco neemt vooralsnog twee derde (1,6 miljoen euro) van het totale assortiment over. “We streven naar 100 procent maar dat zal nooit helemaal kunnen vanwege het alleenrecht dat sommige leveranciers van medische apparatuur hebben op de levering van bijbehorende disposables.” De besparing wordt gerealiseerd door een combinatie van lagere artikelprijzen en rationalisatie. “Medeco biedt vaak goedkopere producten van gelijkwaardige kwaliteit. En door rationalisatie kunnen we met minder artikelen af. Nu komt het voor dat we een min of meer gelijkwaardig product hebben van twee leveranciers. Dat Mediq Medeco straks het gros van ons assortiment levert, heeft enorme logistieke voordelen: minder handling, beter kunnen plannen van de goederenontvangst zodat mensen tijd overhouden voor zinvoller werk. En we hopen ook dat we vooraan staan bij leverproblemen.”

Van criticaster naar ambassadeur

Ziekenhuis Amstelland gaat gefaseerd, artikelgroep voor artikelgroep, over op het nieuwe assortiment. In zogeheten gebruikersgroepen kiezen medisch specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundigen per artikelgroep gelijkwaardige producten van Mediq Medeco als alternatief voor de huidige disposables. “De grootste uitdaging is om mensen hiervoor vrij te maken en om de weerstand tegen het werken met andere producten te doorbreken. Om de weerstand zoveel mogelijk weg te nemen, vragen we de meest kritische mensen zitting te nemen in de gebruiksgroepen. Ze denken mee en zijn meteen ambassadeurs van het nieuw product. Daarbij is het een zaak van goed luisteren en uitleggen, dat is mijn belangrijkste taak. Neem een chirurg, voor hem is een handschoen misschien wel zijn meest essentiële gereedschap. Door hem inzicht te geven in het prijsverschil laat ik zien dat er geld vrijkomt voor investeringen zoals een chirurgietoren.”

Carroll Duinker, projectleider Mediq Medeco

Meer draagvlak

Dankzij dit soort gesprekken is er al meer draagvlak bij de gebruikers, constateert Carroll Duinker, projectleider van Mediq Medeco die PROcure bij het ziekenhuis begeleidt. “Ik begeleid het hele project maar breng ook artikelen naar afdelingen. Iedereen is heel druk, dus samen met de rayonmanager of productspecialist help ik bijvoorbeeld de afdelingskasten in te ruimen.” Volgens Duinker was het even wennen aan elkaar maar inmiddels rijdt de trein. “De artikelgroep anesthesie is net afgerond en onze productspecialisten en rayonmanagers zijn nu bezig met de invoering van de incontinentiematerialen en facilitaire disposables. Hierna volgen nog negen artikelgroepen.”

Begin januari 2019 gaat het ziekenhuis de voordelen van PROcure echt goed merken: lagere inkoopuitgaven en efficiëntere logistiek.

 

Op de hoogte blijven?

Please copy the string J05Kch to the field below:

This is a standard paragraph that is a first impression of a text module. Depending on your rights you can change this module, move and delete.